Boekhouder Affligem  thumbnail

Boekhouder Affligem

Published Mar 31, 24
3 min read

Table of Contents


Op diezelfde middag kwam mevrouw Klijnsma met een langverwachte brief, met daarin de kabinetsreactie op de kwartaalrapportage van de Nederlandsche Bank. Mevrouw Klijnsma schuift het probleem van de kortingen voorlopig een jaar vooruit - boekhouder bodegraven. Het is natuurlijk allesbehalve toevallig dat dit enige maanden voor de verkiezingen gebeurt - boekhouder bodegraven. Eerst maar eens de verkiezingen, met zo weinig mogelijk of geen kortingen, en dan pakken we na de verkiezingen maar doorAls korten echt onvermijdelijk is, wordt de verkiezingsknoop doorgehakt. We verlengen de hersteltermijn met één of twee jaar - boekhouder bodegraven. Dan tillen we het probleem over de verkiezingen heen en na ons de zondvloed (boekhouder bodegraven). Wat wel op enige sympathie kan rekenen, is het parallelle voorstel om de premies te verhogen (boekhouder bodegraven). Het feit dat de premies al jaren niet kostendekkend zijn en dat elk jaar weer vele miljarden, 10 miljard per jaar, uit de potten van gepensioneerden en slapers worden gehaald om de tekorten van de actieven aan te vullen, schijnt nu eindelijk tot het kabinet te zijn doorgedrongen

Bij een gemiddelde rekenrente van 1% hoort een premie die ook rekent met 1%. boekhouder bodegraven. Als dat zou worden doorgevoerd, dan moeten de premies met vele tientallen procenten omhoog. Dat toont nog eens aan hoe absurd het nieuwe ftk uitwerkt (boekhouder bodegraven). Ik kom daar nog op terug. De heer (PvdA): Wat bedoelt de heer Van Rooijen met "de tekorten van de actieven"? De heer (50PLUS): We hebben een berekening gekregen van het ministerie van Sociale Zaken, van 26 oktober vorig jaar — de tabel ligt voor me; die kan de heer Postema krijgen — waaruit blijkt dat er 10 miljard te weinig pensioenpremie wordt betaald omdat men bij de pensioenpremies mag rekenen met een verwacht rendement van 4 tot 5%

Het gat van 3% tot 4% is 10 miljard per jaar. De komende zes, zeven jaar zal dat oplopen tot 70 miljard. boekhouder bodegraven. Dat zijn cijfers van het ministerie van Sociale Zaken. Die komen niet uit mijn zak - boekhouder bodegraven. De heer (PvdA): Wat is het oordeel over dat tekort? De heer (50PLUS): Dat is heel eenvoudig

Boekhouder NielHet gaat om de consistentie. Als voor de premies het verwachte rendement van 4% tot 5% wordt gebruikt, dan gebruik je dat ook voor de verplichtingen - boekhouder bodegraven. Dan dalen die enorm en dan schiet de dekkingsgraad omhoog - boekhouder bodegraven. Dan zijn kortingen overbodig en dan kan er worden geïndexeerd (boekhouder bodegraven). Dan vinden wij elkaar heel snelAls je de verplichtingen voor de nieuwe opbouw en de reeds opgebouwde verplichtingen moet berekenen en blijven berekenen op 1%, de risicovrije rente, dan moet je dat uiteraard ook doen voor de premies (boekhouder bodegraven). Het is ons bekend dat de Nederlandsche Bank daar ook vurig voor heeft gepleit (boekhouder bodegraven). Het saillante is, en dat komt niet zo vaak voor, dat het kabinet dat dringende advies van DNB op dat punt naast zich heeft neergelegd

Latest Posts

Boekhouder Maakt Fout

Published Apr 06, 24
7 min read

Lucien Dreesen Boekhouder

Published Apr 01, 24
7 min read

Boekhouder Affligem

Published Mar 31, 24
3 min read